Про проект

«Pomisna.UA.»

Пілотний проект Створення регіональної мережі просвітницько-рекреаційних осередків «Pomisna.UA.» у Стрийському, Сколівському та Турківському районах

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ
суспільна значимість

Історія людства є, передусім, історією розвитку духовної культури та віри.

В усі часи це мало першочергове, по суті, провідне значення. Будь-яка нація цікава насампреред духовною культурою та незалежною самоврядною церквою на певній території, що є одночасно і національною церквою, яка завжди відбивала якісну характеристику суспільного життя, бо духовна культура та віраце підґрунтя всього соціального життя країни.

Якби ми 5 років тому про це заявили, і розвивали свою духовну культуру, свою церкву, а не економіку, то можливо ми б уникли тієї суспільної кризи, яку зараз переживаємо. Адже, власне кажучи, в голові кожного знаходяться різні духовні цінності – європейські чи євразійські – і посередині знаходиться Україна, через яку проходить лінія вибору.

З 2013 р. радикально міняється суспільна місія церкви. Сьогодні Україною проходить зримий поділ самого способу взаємодії держави, церкви та суспільства, і можна сміливо стверджувати, що українська церква є частиною прогресивного громадянського суспільства і саме завдяки Революції Гідності ми отримали Незалежну Помісну Українську Православну Церкву.

Вручення Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію Православній церкві України (ПЦУ) та внесення її до диптиху православних церков є не фіналом, а необхідною умовою для початку процесу становлення українського православ’я, української ідентичності.

Як церква, так і суспільство вступає в процес свого становлення. Виклики, які постануть у цьому процесі, можуть стати основою формування наднового українського громадянського християнства, і ми пропонуємо розроблення нових рішень для подолання соціальних викликів сьогодення.

Центри проводитимуть навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу:

 • створення нової інфраструктури інформаційного суспільства,
 • закладення основ нової модерної української нації,
 • утвердження єдності та автокефалії Помісної Православної Української Церкви,
 • відновлення та збереження християнського православного віровчення, національної пам’яті українського народу,
 • проведення на належному рівні духовно-етичних, культурних, мистецьких, туристично-рекреаційних заходів у Сколівському, Стрийському та Турківському районах.

Ми прописали свої плани, а в основу заклали принцип:

духовна культура – не для держави, а для людини.

Тут зразу міняється ракурс, бо ми в такому разі не кажемо про державну чи церковну політику в галузі духовної культури, а про суспільну культурну політику. Такий невеличкий акцент, який все змінює. Далі, ми кажемо, що духовна культура – це основа стану життя. А пріоритет – це людина. Ми хочемо змінити управлінську систему на поняття public service як в Європі – там немає управління, там є обслуговування процесів. Ми прагнемо «перезавантажити», провести ребрендинг галузі духовних служінь та надання культурних послуг.

Як розпізнати зміни? Через процес створення умов для сприяння творчій активності громадянина і формування в Україні громадянського суспільства європейського рівня, що передбачає забезпечення реалізації політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав громадян, засвоєння та використання новітніх знань і технологій, збереження безцінної культурно-духовної спадщини.

Як втілити їх у життя? Пропонуємо створити мережу просвітницько-рекреаційних осередків «Pomisna.UA, які мають допомогти людям у пристосуванні до постійних трансформацій суспільства. Маємо створити такий єдиний освітньо-культурний, рекреаційно-туристичний простір, який є необхідною умовою для того, щоб наші діти виросли патріотами, освіченими й конкурентоспроможними, а наші громади були комфортними, безпечними та привабливими для своїх мешканців.

Основний принцип діяльності – це залучення  громадянин різних вікових категорій до творення інформаційного суспільства з відповідним рівнем знань, які трансформуються, через навчання, що триває постійно, все життя; допомогти кожній дитині, людині розкрити, розвинути свої унікальні здібності, індивідуальність, таланти і можливості на основі партнерства, адже саме партнерська довіра рухає прогрес і допомагає невпинно вдосконалювати світ.

Мова йде про неформальну освіту.

Сьогодні важко знайти людину, яка б не чула про неформальну освіту. І це однозначний плюс у порівнянні з ситуацією навіть десять років тому, коли таке словосполучення видавалося радше нонсенсом.

Інша справа, що досить часто в Україні сприймають неформальну освіту некоректно, розуміючи під нею або випадковий набір ігор та вправ, націлених винятково на розвагу, або на надто обмежену сферу навичок ораторського мистецтва чи роботи в команді.
Якщо інші форми освіти визначено досить чітко, то з приводу неформальної освіти відносний компроміс у світі дослідників та практиків був досягнутий не так давно. Стає зрозумілим, що неформальна освіта надзвичайно важлива для нормального культурного розвитку країни та соціалізації людей.

Неформальна освіта ґрунтується на трьох важливих засадах:

 Вчитися в дії  – отримання різних вмінь під час практичної діяльності.

Вчитися взаємодіяти  –  цей принцип передбачає навчання роботі в команді та спонукання до співпраці з оточенням.

Вчитися вчитися  отримання навичок пошуку та обробки інформації, а також вмінь аналізувати власний досвід та отримувати з нього живі знання.

ІІ. ПРОЕКТ

 • МІСІЯ

Створення регіональної мережі просвітницько-рекреаційних осередків «Pomisna.UA.» у Стрийському, Сколівському та Турківському районах.

 • ВІЗІЯ

Діючі Центри, що проводитимуть навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу:

 • створення нової інфраструктури інформаційного суспільства,
 • закладення основ нової модерної української нації,
 • утвердження єдності та автокефалії Помісної Православної Української Церкви,
 • відновлення та збереження християнського православного віровчення, національної пам’яті українського народу,
 • проведення на належному рівні духовно-етичних, культурних, мистецьких, туристично-рекреаційних заходів у Сколівському, Стрийському та Турківському районах.
 • ОСНОВНІ ТЕЗИ

 • збереження єдиного інформаційного і духовного простору України, традиційного устрою суспільства і суспільної моральності;
 • виховання християнського православного віровчення, духовної єдності поколінь;
 • апробація експертно-аналітичного пілотного проекту для впровадження на території України;
 • формування основ християнської моралі: совісності, порядності, тактовності, співчуття, милосердя, доброти, чесності, гуманності, толерантності та інших доброчесностей;
 • збереження родинно-сімейних цінностей;
 • створення умов для духовного, творчого, інтелектуального розвитку та для просвітницької, культурної, підприємницької діяльності мешканців села;
 • покращення якості надання духовно-просвітницьких, культурних, освітніх послуг населенню;
 • підвищення туристичної та інвестиційної привабливості території;
 • створення умов для розвитку пізнавального туризму;
 • формування інформаційної культури;
 • відродження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, збереження пам’яток історико-культурної спадщини;
 • розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури;
 • забезпечення належного розвитку людського потенціалу.
 • ЗАВДАННЯ:

 • Створення та інфраструктурне облаштування регіональної мережі просвітницько-рекреаційних осередків «Pomisna.UA.»
 • Забезпечення збалансованого та прозорого адміністративно-правового управління мережею шляхом створення інформаційно–координаційного центру «Pomisna.UA.»
 • Методичне забезпечення формування духовних, освітніх, культурно-мистецьких, краєзнавчо-дослідницьких, туристично-рекреаційних заходів та збереження історико-культурних цінностей
 • Формування туристичної інфраструктури, створення та поширення інформаційної, рекламної, просвітницької та науково-методичної продукції.
 • ЗАХОДИ:

 • Будівництво приміщень та облаштування територій
 • Розробка та впровадження духовно – естетичних, культурно-мистецьких та краєзнавчо-дослідницьких заходів
 • Проведення інформаційно – просвітницької кампанії
 • Презентація історично-культурного та природного потенціалу краю
 • Ознакування об’єктів духовного, культурно-пізнавального туризму
 • ГЕОГРАФІЯ:

Львівська область:

 • с. Ходовичі Стрийського району
 • с. Баня Лисовицька Стрийського району
 • с. Верхня Стинава Стрийського району
 • с. Труханів Сколівського району
 • с. Верхнє Синьовидне Сколівського району
 • с. Сможе Сколівського району
 • с. Красне Турківського району
 • с. c. Гусне Турківського району
 • ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ТА БЕНЕФІЦІАРИ ПРОЕКТУ:

Цільові групи

Потреби

Обмеження

Прямі користувачі

Опосередковані користувачі

Участь у Проекті

Мешканці Стрийщини, Сколівщини, Турківщини

Нові робочі місця; комфортні умови дозвілля; забезпечення зайнятості населення

Відсутні

Мешканці міста Стрия – понад 59 тисяч осіб;

Мешканці Стрийського району – близько 62 тисяч осіб;

Мешканці міста Сколе – понад 6 тисяч осіб;

Мешканці Сколівського району – близько 47 тисяч осіб;

Мешканці міста Турка – понад 7 тисяч осіб;

Мешканці Турківського району – близько 50 тисяч осіб.

Участь в безпосередній реалізації проекту (як трудові ресурси, туристи, відвідувачі, інтелектуальний потенціал тощо)

Прикордонна Львівщина

Збереження історико-культурної спадщини; розвиток туристичного потенціалу; формування позитивного іміджу регіону

Відсутні

Населення Львівської області – більше 2,5 мільйонів осіб

Участь в безпосередній реалізації проекту (як трудові ресурси, туристи, відвідувачі, інтелектуальний потенціал тощо)

Мешканці регіонів України

Інформування про українську ідентичність; включення в міграційні процеси

Відсутні

Населення України – близько 44 мільйонів осіб

Участь в безпосередній реалізації проекту (як трудові ресурси, туристи, відвідувачі, інтелектуальний потенціал тощо)

Регіональні навчальні заклади

Організація і здійснення практичної підготовки студентів;

проведення позакласної роботи з учнями

Відсутні

Близько 20 000 учнів, що навчаються в понад 150 школах.

Близько 400 студентів 5 навчальних закладів.

Педагоги та батьки

Безпосередня участь у культурних, навчальних та просвітницьких заходах проекту

Громадські організації

Забезпечення провадження статутної діяльності, підвищення кваліфікації персоналу, розвиток структури

Відсутні

ГО «Фундація розвитку – БРAMA КАРПАТ», «Туристичний інформаційний центр Стрия», «Екологічно-туристичний просвітницький центр «Здоров’я», «Університет третього віку Стрий»

Формування координаційного центру, безпосередня участь у реалізації заходів проекту

Регіональні органи влади

Утримання в належному стані об’єктів комунальної власності; забезпечення діяльності бюджетних установ

Відсутні

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

Забезпечення інституційної та фінансової сталості проекту

 • РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Територія

Тематичний напрямок

Базис

Діяльність

с. Труханів, Сколівського району

історично-громадянське краєзнавство

культурно-пізнавальний туризм

 • джерело «Святої родини»

 • церква Святого Миколая 1830 року, яка більше 300 років за Австрії вважалася четвертою за значимістю та площею в Галичині

 • національний природний парк в Українських Карпатах «Сколівські Бескиди»

 • гора Ключ

 • Скелі Довбуша

 • будівництво стандартного приміщення

 • будівництво еко – будинку «Небесний рай»

 • розчищення урочища, влаштування водоспаду з каменів

 • улаштування Меморіального комплексу “Незламний український дух”

 • облаштування «Франкової криниці» та встановлення бюсту І. Франку

 • влаштування літнього амфітеатру

 • будівництво альтанки «Поцілунок Миколая»

 • облаштування «Вогнища родинного», навколо якого розташовані крісла дванадцяти чеснот

 • облаштування скейт-парку

 • влаштування корту для тенісу

с. Верхнє Синьовидне Сколівського району

суспільне краєзнавство

культурно-пізнавальний туризм

 • територія національного природнього парку в Українських Карпатах «Сколівські Бескиди» – Високий Бескид

 • дерев`яний храм, визнаний пам`яткою історії та архітектури церква Святого Юра, яку ще називають Георгіївською, звели на місці монастиря Пресвятої Богородиці, збудований за проектом архітектора Євгена Нагірного, сина Василя Нагірного

 • будівництво стандартного приміщення

 • улаштування парку «Сині води» для сімейних уїк-ендів

 • влаштування ігрового дитячого майданчика з елементами для дітей з ОФВ на території

 • встановлення альтанок на 10,15 осіб

с. Сможе Сколівського району

історично-громадянське краєзнавство

культурно-пізнавальний туризм

 • Сможенська загальноосвітня школа III ступенів

 • джерело «Святого Михаїла»

 • територія національного природнього парку в Українських Карпатах «Сколівські Бескиди» 

 • пам’ятки архітектури національного культурного надбання Сколівщини: церква Святого Михаїла (дер.) 1874 р., дзвіниця церкви Святого Михаїла (дер.) 19 ст.

 • будівництво стандартного приміщення

 • влаштування корту для тенісу

 • влаштування ігрового дитячого майданчика з елементами для дітей з ОФВ

 • будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям

 • капітальний ремонт частини фасаду навчально-відпочинкового центру «Веселкова школа» канікулярного періоду

 • благоустрій навколо джерела

 • улаштування Меморіального комплексу “Пам’ять українського Роду ”

 • розчищення урочища та влаштування квітників

 • влаштування автомобільної та велосипедної стоянки

 • будівництво альтанок на 10 та 15 осіб

с. Ходовичі Стрийського району

фольклорно-етнографічне краєзнавство

культурно-пізнавальний туризм

 • мурована церква Різдва Пресвятої Богородиці 1936р за проектом архітектора Василя Нагірного, українського галицького архітектора та громадського діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття, уродженця села Гірне

 • меморіальний музей академіка Філарета Колесси, що знаходиться в старовинному будинку, де проживав академік та його родина.

 • будівництво стандартного приміщення

 • благоустрій скверу пам’яті Героя АТО Артура Лі та встановлення пам’ятного знаку «Зродились ми великої години»

 • будівництво дерев’яного навісу для фольклорних фестивалів

 • влаштування ігрового дитячого майданчика з елементами для дітей з ОФВ

 • влаштування корту для тенісу

 • будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям

 • встановлення пам’ятника тріади «Провідники духовності» Філарету Колессі, Миколі Колессі, Олександру Колессі

с. Красне Турківського району

пригодницький туризм

 • заповідне урочище розташоване при південно-західних схилах хребта Довжки, що в масиві Сколівські Бескиди. 15 км до Верховинського Вододільного хребта, до «Руського Шляху» (Руська Путь) – це торговий шлях доби неоліту, тобто він існував іще за дві тисячі років до народження Христа. Починався шлях на Балканах, пролягав по Дунаю, а далі вздовж Тиси піднімався в гори. На перевалі й досі стоїть хрест із написом “Руська путь”.

 • Церква свв. мучч. Макавайських  (Архистратига Михаїла) збудована у неоукраїнському стилі у 1935 році за проектом Євгена Нагірного, сина Василя Нагірного.

 • будівництво стандартного приміщення

 • будівництво еко – будинку

 • благоустрій території та джерела

 • влаштування корту для тенісу

 • влаштування ігрового дитячого майданчика з елементами для дітей з ОФВ на

 • будівництво альтанок на 10, 15 та 30 осіб

 • влаштування літнього амфітеатру

 • влаштування наметового містечка

 • будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям

с. Баня Лисовицька Стрийського району

рекреаційний туризм

 • «Соляний Мочир»перша письмова згадка про існування солеварної «бані» датується 1541 роком

 • станом на 2011 рік зберігся Дуб Франца Йосифа, дві липи та сосни Веймутова дуб оголошено ботанічною пам’яткою природи в 1984 році; у 2010 році Мінприроди України присвоїло дубу звання Національного дерева України

 • Меморіальний комплекс історії Січового Стрілецтва Меморіальний цвинтар УСС

 • музей самодіяльного композитора і педагога Романа Савицького

 • майстерня музичної родини Пуцентела — Putsentelas violin studio, скрипковий майстер Мирослав Пуцентела працює тут разом із дружиною Наталією вже майже 35 років

 • будівництво стандартного приміщення

 • будівництво еко – будинку

 • влаштування корту для тенісу

 • влаштування ігрового дитячого майданчика з елементами для дітей з ОФВ

 • влаштування альтанок на 15 та 30 осіб

 • влаштування літнього амфітеатру

 • благоустрій біля джерела

 • забезпечення освітлення території

 • будівництво велосипедної стоянки

 • будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям

с. Верхня Стинава Стрийського району

духовний туризм

 • джерело Святого Миколая

 • дерев’яний храм Св. Миколи 1904 року, споруджений за проектом львівського архітектора Василя Нагірного

с. Гусне Турківського району

пригодницький туризм

 • заповідне урочище розташоване при південно-західних схилах хребта Довжки, що в масиві Сколівські Бескиди. 15 км до Верховинського Вододільного хребта, до «Руського Шляху» (Руська Путь) – це торговий шлях доби неоліту, тобто він існував іще за дві тисячі років до народження Христа. Починався шлях на Балканах, пролягав по Дунаю, а далі вздовж Тиси піднімався в гори. На перевалі й досі стоїть хрест із написом “Руська путь”.

 • Церква свв. мучч. Макавайських  (Архистратига Михаїла)

 • будівництво стандартного приміщення

 • будівництво еко – будинку

 • благоустрій території та джерела

 • влаштування корту для тенісу

 • влаштування ігрового дитячого майданчика з елементами для дітей з ОФВ на

 • будівництво альтанок на 10, 15 та 30 осіб

 • влаштування літнього амфітеатру

 • влаштування наметового містечка

 • будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям

с. Ходовичі,

с. Баня Лисовицька,

с. Верхня Стинава Стрийського району

с. Труханів,

с. Верхнє Синьовидне,

с. Сможе Сколівського району

с. Красне Турківського району

с.Гусне Турківського району

духовно – естетичні,

культурно-мистецькі та краєзнавчо-дослідницькі заходи

 • інфраструктура мережі

 • оганізація проведення інтерактивних заходів: різнотематичних квестів, майстер- класів різної тематики

 • організація проведення духовних та туристично-краєзнавчих вишколів

 • організація і проведення таборування Стрийщиною, Сколівщиною,Турківщиною

 • організація і проведення освітньо-партнерського пленеру «Я малюю свою мрію»

 • проведення Всеукраїнського дитячого духовного фестивалю «О Мати Божа, Райський Цвіте» с. Ходовичі

 • проведення культурно – театральних пленерів

 • організація історико-краєзнавчих досліджень

 • проведення Art Fest «Тіні незабутих предків»

 • організація і проведення мовних таборів на базі мережі і поза нею

 • проведення археологічних розкопок та історико-краєзнавчих досліджень

 • проведення Еко – та Етно – Фестів

 • стажування та проходження практики для студентів навчальних закладів

с. Ходовичі,

с. Баня Лисовицька,

с. Верхня Стинава Стрийського району

с. Труханів,

с. Верхнє Синьовидне,

с. Сможе Сколівського району

с. Красне Турківського району

с. Гусне Турківського району

інформаційно – просвітницька кампанія

 • інфраструктура мережі

 • промоція пілотного проекту та території впровадження

 • ознакування об’єктів культурно-пізнавального туризму

ІІІ. ОФІС ПРОЕКТУ

Структура офісу проекту

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.